Web Content Display

Examen d'instal·ladors: preregistre de sol·licituds

Des del 26/10/2023 ha deixat d'utilitzar-se l'anterior PREREGISTRE. En el seu lloc s'utilitzen els nous tràmits automàtics per a instal·lacions elèctriques de BT amb memòria, projecte o projecte i inspecció per Organismes de Control. També s'ha habilitat un nou procediment per a sol·licitar l'autorització d'utilització de tècniques de seguretat equivalent en BT o excepcions al reglament electrotècnic de BT i al d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.
 
Els nous tràmits es troben accessibles en el següent enllaç: