Visualització de contingut web

Ajudes nominatives

Any 2021

 1. Resolucions de concessió directa
 • RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL), per a desenvolupar en l'exercici 2021 accions singulars en el marc del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV).
 • RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunitat Valenciana (FEDACOVA), per a desenvolupar en l'exercici 2021 accions singulars en el marc del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV).
 • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa al Clúster de Envase y Embalaje de la Comunitat Valenciana (CENE-CV), per a desenvolupar en l'exercici 2021 accions singulars en el marc de la Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV).
 • RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana (COIICV), per al desenvolupament en l'exercici 2021 d'actuacions del Pla d'Acció de Promoció de la Seguretat Industrial.
 • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a l'Asociación Valenciana de Entidades de Inspección (ASEIVAL), per al desenvolupament en l'exercici 2021 d'actuacions del Pla d'Acció de Promoció de la Seguretat Industrial.
 • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), per al desenvolupament en l'exercici 2021 d'actuacions del Pla d'Acció de Promoció de la Seguretat Industrial.
 • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA), per al desenvolupament en l'exercici 2021 d'actuacions del Pla d'Acció de Promoció de la Seguretat Industrial.
 • RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa al Consell de Col·legis Oficials de Graduats en l'Enginyeria de la Branca Industrial i Enginyers Tècnics Industrials de la Comunitat Valenciana (COGITICOVA), per al desenvolupament en l'exercici 2021 d'actuacions del Pla d'Acció de Promoció de la Seguretat Industrial.
 • RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), per a desenvolupar en l'exercici 2021 accions singulars en el marc del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV).
 • RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a FORD ESPAÑA, S.L, per a la transformació modernitzadora de la nostra estructura productiva: Suport a FORD ESPAÑA nova línia de producció i infraestructures per a motors i vehicles electrificats. Exercici 2021.
 • RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2021, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a FORD ESPAÑA, S.L, per a donar suport a l'activitat productiva davant els greus perjudicis econòmics patits durant la pandèmia COVID-19.
 • RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a POWER ELECTRONICS ESPAÑA, S.L, per a l'impuls de projectes industrials estratègics: emmagatzematge energètic.
 1. Convenis
 • CONVENI entre la Generalitat, a través de la Conselleria d´Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de l'actuació en matèria d'industria suport per a la 16a. Fase d'inversions en modernització d'infraestructures i instal·lacions industrials i dotació de serveis en l'àrea industrial d'Almussafes i zones limítrofes. Exercici 2021.
 • CONVENI entre la Generalitat, a través de la Conselleria d´Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i Ford España, S.L, per al suport d`inversions productives sostenibles i de proyectes de desenvolupament experimental i innovació en el sector de l`automoció durante l`exercici 2021.

Any 2020

 


 

Any 2019

 

Altres ajudes

 

DECRET 187/2021, de 19 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 98/2016, de 4 de agost, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa d'una subvenció per a la realització d'inversions d'adequació en la terminal logística de l'Àrea Industrial d'Almussafes per a la seua connexió i operativitat logística amb el corredor mediterrani.

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica la Resolució de 3 de novembre de 2016, per la qual es concedeix una subvenció nominativa a FORD ESPAÑA, S.L., per a la realització de les inversions d'adequació en la terminal logística de l'àrea industrial d' Almussafes per a la seua connexió i operativitat amb el corredor mediterrani.

 

DECRET 203/2018, de 9 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 98/2016, de 4 d'agost, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa d'una subvenció per a la realització d'inversions d'adequació en la terminal logística de l'Àrea Industrial d'Almussafes per a la seua connexió i operativitat logística amb el corredor mediterrani.

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica la Resolució de 3 de novembre de 2016, per la qual es concedeix una subvenció nominativa a FORD ESPAÑA, S.L., per a la realització de les inversions d'adequació en la terminal logística de l'àrea industrial de *Almussfaes per a la seua connexió i operativitat amb el corredor mediterrani.

 

DECRET 98/2016, de 4 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa d'una subvenció per a la realització d'inversions d'adequació en la terminal logística de l'Àrea Industrial d'Almussafes per a la seua connexió i operativitat logística amb el corredor mediterrani.

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2016, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es concedeix una subvenció nominativa a FORD ESPAÑA, S.L., per a la realització de les inversions d'adequació en la terminal logística de l'àrea industrial de *Almussfaes per a la seua connexió i operativitat amb el corredor mediterrani.