Aplicació que facilita l'emplenat dels certificats de baixa tensió i el seu lliurament en el Registre d'Entrada dels Serveis Territorials

Baixa tensió: preregistre de certificats d'instal·lació elèctrica en baixa tensió

Aquesta aplicació facilita l'emplenament dels certificats de baixa tensió

Aquesta nova aplicació té com a objectiu facilitar l'emplenament dels certificats de baixa tensió i el seu lliurament en el Registre d'Entrada dels Serveis Territorials, així com facilitar el treball d'aquests registres i agilitar els tràmits.

Consisteix en el fet que els instal·ladors emplenen els Certificats de Baixa Tensió mitjançant un formulari en la web. Una vegada emplenat, hauran d'imprimir-lo, i persentar-lo degudament signat en el Servei Territorial,com es feia fins ara. El certificat imprés serà quasi igual al que s'emplena a mà: es diferenciarà en la presència de dos números que l'identificaran.

Aquests números són els anomenats "número de preregistre" i "número de document". El número de document és únic per a cada certificat. El número de preregistre pot agrupar diversos certificats que es consideren part d'una mateixa instal·lació, i que s'hagen d'entregar junts, per exemple, els corresponents als habitatges d'un edifici.

En entregar-lo en el Servei Territorial, el personal funcionari simplement haurà d'escriure els números identificatius del certificat, i les seues dades quedaran automàticament incorporades al registre d'entrada i a l'expedient, i així es com es redueix considerablement el temps d'espera.

Els documents introduïts podran ser entregats en el Servei Territorial un dia laborable després del dia en què s'han introduït. Introduir mitjançant aquesta aplicació un certificat NO SUBSTITUEIX a l'obligació de presentar-lo en el Servei Territorial.

Els números de preregistre i document NO TENEN CAP VALIDESA OFICIAL, i no són més que una ajuda a la introducció de les dades en el Registre d'Entrada de la Conselleria. Haver introduït els certificats per Internet NO SUPOSA haver-los presentat en el Servei Territorial.

Consultes sobre el preregistre

Si té dubtes, suggeriments o experimenta dificultats amb aquest preregistre, pot contactar amb nosaltres:

  • Per correu electrònic: suport_industria@gva.es
  • Dades que ha d'indicar: empresa i/o nom complet, incidència detallada, telèfon de contacte, també sistema operatiu usat i versió, navegador usat i versió d'Acrobat Reader.