Acords pels quals s'aproven les llistes provisionals d'aptes, no aptes i admesos no presentats en la convocatòria 1/2023 de les províncies d'Alacant, València i Castelló, a més del lloc, data i hora de les revisions d'exàmens.

Visualització de contingut web

Exàmen d'instal·ladors: convocatòries (lloc i hora de les proves) i notes

Acuerdos Acords pels quals s'aproven les llistes provisionals d'aptes, no aptes i admesos no presentats en la convocatòria 1/2023 de les províncies d`AlacantValència y Castelló.