Consultes públiques

Ací pots accedir a informació pública dels registres d'establiments i instal·lacions industrials, així com registres metrològics.

Registre d'establiments

Registre d'establiments i instal·lacions de Seguretat Industrial inscrites a la Comunitat Valenciana.

  •  Accés a Consulta PÚBLICA llistat instal·lacions per titular. NOTA: En realitzar la consulta, si no apareixen les instal·lacions pot haver-se d'al fet que es troben a nom de l'anterior titular, per la qual cosa haurà de procedir amb el canvi de titularitat d'esta instal·lació. Tampoc apareixen les instal·lacions a nom de persones físiques.