Principals actuacions

Ací pots accedir a la informació relativa a les principals actuacions en matèria de seguretat industrial i industria.

 

La figura del Responsable de Seguritat Industrial en les empreses

En 2023, igual que en anys anteriors realitzarem Curs de Responsable de Seguretat, enguany el curs es pot incloure dins dels programes de formació bonificada de les empreses, pel fet que per les gestions realitzades l'any passat el curs es va incloure en el catàleg d'activitats formatives del SEPE.
 
 
 
Contactar amb FEMPA o FEMAVAL per a noves dates programades de cursos.
 
 
 
Objectius.
 
 • Identificar les obligacions reglamentàries.
 • Control de disseny i execució de noves instal·lacions.
 • Control de l'ús i manteniment de les instal·lacions.
 • Control d'avaries i accidents.
 • Gestió de les inspeccions periòdiques.
 • Gestió de la documentació relacionada amb la seguretat industrial.
 • Coordinació de la seguretat industrial amb altres departaments de l'empresa.
 • Representar a l'empresa en matèria de seguretat industrial.
 
 
Estructura del Curs de Responsable de Seguretat Industrial.
 
 • Objectiu: Planificar, coordinar i vigilar el compliment dels reglaments de seguretat industrial aplicar a instal·lacions i productes.
 • Nivell de qualificació professional: 2
 • Codi: IMAI0001
 • Modalitat d'impartició: Presencial i Teleformació.
 • Duració aproximada: 60 hores. (10 hores per mòdul).
 • Termini de realització: 6 setmanes. (1 setmana per mòdul)
 • Núm. Assistents: el nombre d'alumnes matriculats en el curs oscil·larà entre 15 i 25 persones.
 • Requisits d'accés de l'alumnat: Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent; Certificat de Professionalitat Nivell 2.
 
 
Temari del Curs.
El curs complet es compon dels següents 6 mòduls:
 
 • Mòdul 1. Introducció.
 • Mòdul 2. Seguretat en productes.
 • Mòdul 3. Seguretat en el disseny i posada en servei de les instal·lacions.
 • Mòdul 4. Seguretat en el manteniment legal d'instal·lacions.
 • Mòdul 5. Inspeccions legals en instal·lacions industrials.
 • Mòdul 6. Infraccions i Sancions.