Visualització de contingut web

Mercaderies Perillososes

Procediment general per al llavat interior o desgasificació i despressurització de cisternes

L´estació de llavat interior o desgasificació i despressurització de cisternes o de vagons cisternes, exigirà al conductor, al propietari o representant, la complimentació d´una sol·licitud documentada del servici: MODEL SOLAVCIS

Quan s´haja conclòs el llavat interior o desgasificació i despressurització de la cisterna, el responsable de la instal·lació entregarà al conductor o propietari un certificat del mateix: MODEL CERLAVCI