Principals actuacions

Ací pots accedir a la informació relativa a les principals actuacions en matèria de seguretat industrial i industria.

 

Visualització de contingut web

Pla d'Acció per a la Promoció de la Seguretat Industrial

Objectius del Pla

 • Conscienciació de la ciutadania.
 • Percepció de la Seguretat Industrial com a motor econòmic.
 • Generació d'activitat directa i indirecta.
 • Millora de la qualitat en la prestació dels serveis de les empreses.
 • Diferenciació a través del segell "SÍ, SEGURETAT INDUSTRIAL"
 • Posar en valor la societat del benestar.

Objetivos del Plan.

 

 • Concienciación de la ciudadanía.
 • Percepción de la Seguridad Industrial como motor económico.
 • Generación de actividad directa e indirecta.
 • Mejora de la calidad en la prestación de los servicios de las empresas.
 • Diferenciación a través del sello "SÍ, SEGURIDAD INDUSTRIAL"
 • Poner en valor la sociedad del bienestar.