Visualització de contingut web

Presentació i contacte

La Conselleria porta a cap diverses polítiques per a continuar incrementant la competitivitat del sector industrial valencià i afavorir la instal·lació de noves activitats industrials, garantint així la permanència d'un teixit industrial ric, versàtil i territorialment equilibrat, elements essencials, tots estos, per a una economia avançada com la de la Comunitat Valenciana.

Amb este objectiu es desenvolupen actuacions que incidixen en la qualitat, la seguretat en l'à mbit industrial i les activitats mineres en el marc de l'ordenació territorial.

Contacte

Ciutat Administrativa 9 d'octubre. Torre 2. 
c/ Democràcia, 77 - 46018 València
Telèfons: 012 - 963 866 000