Carnets o habilitacions

Ací pots accedir a tràmits i informació per a poder accedir a les professions en matèria de seguretat industrial.

Visualització de contingut web

Proves per a obtenció carnets o certificacions.

Proves per a obtenció carnets o habilitacions. Carnets/Habilitacions

Pruebas para obtención carnés o habilitaciones