Principals actuacions

Ací pots accedir a la informació relativa a les principals actuacions en matèria de seguretat industrial i industria.

 

Visualització de contingut web

EL CONSELL VALENCIÀ DE COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL

L'experiència acumulada durant la creació de les modificacions reglamentàries i procedimentals ha permés ser conscient de les mancances actuals alhora que han aflorat unes necessitats on incrementar les actuacions a realitzar.
 
la Llei 21/1992, d'Indústria, crec el Consell de Coordinació de la Seguretat Industrial com a òrgan de coordinació, comunicació i informació entre els òrgans competents de les Administracions Publiques.
 
El Pla d'Acció per a l Promoció Seguretat Industrial (2018-2023), donades les limitacions dels recursos existents, va contemplar com un dels instruments operatius claus, la creació del Consell Valenciá de Coordinació de la Seguretat Industrial per a marcar les línies d'acció prioritàries, impulsar i coordinar els criteris, prioritzant les actuacions de l'Administració en matèria de Seguretat Industrial i permetent consensuar amb els sectors implicats les prioritats d'actuacions i línies de treball a desenvolupar.