Principals actuacions

Ací pots accedir a la informació relativa a les principals actuacions en matèria de seguretat industrial i industria.

 

Visualització de contingut web

Pla d'Acció per a la Promoció de la Seguretat Industrial

Objectius del Pla

  • Conscienciació de la ciutadania.
  • Percepció de la Seguretat Industrial com a motor econòmic.
  • Generació d'activitat directa i indirecta.
  • Millora de la qualitat en la prestació dels serveis de les empreses.
  • Diferenciació a través del segell "SÍ, SEGURETAT INDUSTRIAL"
  • Posar en valor la societat del benestar.