Principals actuacions

Ací pots accedir a la informació relativa a les principals actuacions en matèria de seguretat industrial i industria.

 

Visualització de contingut web

Pla d'Acció per a la Promoció de la Seguretat Industrial

PLÀ D'ACCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL.

(Per a visualitzar el document punxar ací)

 

Curs per a Responsables de Seguretat Industrial.

 

El Plà d'Acció per a la Promoció de la Seguretat Industrial té els següents objectius:

 • Conscienciació de la ciutadania.
 • Percepció de la seguretat industrial com a motor econòmic.
 • Generació d'activitat directa i indirecta.
 • Millora de la qualitat en la prestació dels serveis de les empreses.
 • Diferenciació a través del segell ‘Sí, Seguretat Industrial.
 • Posar en valor la societat del benestar.

 

Accions realitzades durant l'exercici 2022:

 

 1. Desdejuni informatiu amb mitjans de comunicació locals i autonòmics per a presentar la campanya de promoció de la seguretat industrial, els seus objectius i el conjunt d'actuacions que es realitzaran.

  Lloc: Sala d'actes del Complex Administratiu 9 d'Octubre de València     Data: 13/09/2022

   
 2. Elaboració de continguts audiovisuals i sonors per a la promoció de la seguretat industrial i difusió dels mateixos en en YouTube i altres xarxes socials.
   
 3. Cursos en línia per a Responsables de Seguretat Industrial.
   
 4. Actualització i adequació sectorial dels materials didàctics del curs de responsable de seguretat industrial.
   
 5. Estudi per a l'adaptació del material del curs de responsable de Seguretat Industrial per a la seua utilització en formació reglada.
   
 6. Millores de la WebApp "SI-CHECK" i difusió d'aquesta aplicació en mitjans de comunicació i xarxes socials.

  Accés a l'aplicació: https://sicheck.iicv.net
   
 7. Jornades presencials de divulgació de la seguretat industrial dirigides a sectors productius (automoció, marbre i ceràmica) i a les universitats públiques valencianes.
   
 8. II Congrés de Seguretat Industrial de la Comunitat Valenciana.

  Notícia en pàgina web de l'organitzador   

  Lloc: Districte Digital d'Alacant     Data: 06/10/2022
   
 9. II Premis de Seguretat Industrial de la Comunitat Valenciana.

  Web dels Premis:https://aseival.es/premios


  Lloc: Real Casino Antic de Castelló     Data: 03/11/2022
   
 10. Realització d'auditories en relació amb el compliment de la normativa en matèria de seguretat industrial en centres per a persones amb diversitat funcional i en centres per a persones de la tercera edat de la Comunitat Valenciana.

 

Accions realitzades durant l'exercici 2021:

 1. Promoció i impuls de la transformació digital de les operacions de manteniment (ampliació braç robòtic).

   

 2. Eina (aplicació) per a comprovar el grau de compliment de la normativa de Seguretat Industrial.

   

 3. Promoció de la figura del Responsable de la Seguretat Industrial.

   

 4. Exploració d'eines Web per al seu ús pel Responsable de Seguretat Industrial.

   

 5. Ampliació del material del curs per a Responsables de Seguretat Industrial.

   

 6. Cursos on-line per a Responsables de Seguretat Industrial.

   

 7. Difusió de la Seguretat Industrial mitjançant jornades en àrees industrials, centres de formació professional, organitzacions sindicals i administració de finques.

   

 8. Congrés de Seguretat Industrial de la Comunitat Valenciana. (Web del Congrés: https://congresosi.es)

   

 9. Premis de Seguretat Industrial de la Comunitat. Valenciana. (Web dels Premis: https://aseival.es/premis)

   

 10. Campanyes de Control Administratiu del compliment reglamentari (inspeccions) en establiments industrials.

   

 

Accions realitzades durant l'exercici 2020:

        (Enllaç a document resum de les actuaciones)

 1. Realització de diagnòstics de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

   

  Amb això, es posa a la disposició de la persona titular de la instal·lació sotmesa a la diversa normativa aplicable en cada camp reglamentari de seguretat industrial a una persona experta qualificada que li traslladarà i informarà de l'estat del seu establiment, assessorant-lo sobre les millores que podria implementar en aquest establiment, en el seu cas.

   

 2. Redacció d'un informe  a partir de l'anàlisi de mostres en superfície i volumètriques de les instal·lacions de climatització en edificis d'ús sanitari, comercial i turístic per a detectar la possible presència del virus COVID-19 i comunicació de recomanacions per a la seua correcció.

   

 3. Realització d'auditories de les instal·lacions de seguretat industrial en establiments d'àmplia concurrència pública.

   

  En aquestes auditories es revisaran les instal·lacions de seguretat industrial in situ, havent d'aprofundir en el compliment de la normativa vigent és aquesta matèria i proposar millores de la mateixa a aquest efecte d'evitar la propagació d'una epidèmia com és actualment la de la COVID-19.

   

 4. Definició i promoció de la incorporació en les empreses de la figura del Responsable de Seguretat Industrial.

   

 5. Promoció i impuls de la transformació digital de les operacions de manteniment, impulsant la incorporació de habilitadors digitals, de tal forma que es puguen realitzar algunes operacions de manteniment preventiu i predictiu sense necessitat de realitzar desplaçaments "in situ" a les instal·lacions.

   

 6. Preparació d'un Congrés de Seguretat Industrial a celebrar l'any 2021.

   

 7. Preparació de les bases dels I Premis de Seguretat Industrial 2021.