Principals actuacions

Ací pots accedir a la informació relativa a les principals actuacions en matèria de seguretat industrial i industria.

 

Visualització de contingut web

Què és la Seguretat Industrial?

Què és la Seguretat Industrial?

(Llei 21/1992, d'Indústria) La prevenció i limitació de riscos, així com la dels productes.protecció contra accidents i sinistres capaços de produir danys o perjudicis a les persones, flora, fauna, béns i medi ambient, derivats de l'activitat industrial o de la utilització, funcionament i manteniment de les instal·lacions o equips i de la producció, ús o consum, emmagatzematge o deixalla

Seguretat Industrial, fonamental en la Societat del benestar

No hi ha societat del benestar sense seguretat industrial.

La societat del benestar, pròpia dels països més avançats, senta els seus bases en la seguretat de tota mena: industrial, social, alimentària, sanitària, laboral, viària, jurídica, ciutadana, etc.

Seguretat Industrial, la gran desconeguda

La seguretat industrial està en tot, les 24 hores, els 365 dies de l'any.

Per la seua pròpia nomenclatura, el concepte de seguretat industrial genera confusió i pot portar a pensar que es refereix únicament a entorns industrials, però no és així.

La seguretat industrial garanteix el benestar social les 24 hores del dia i protegeix, directa i eficaçment, la vida diària i quotidiana de totes les persones, sense excepció.

Tots utilitzem diàriament ascensors, vehicles, aparells elèctrics, substàncies químiques, etc., i accedim a nombrosos establiments o espais de massiu ús públic (col·legis, cinemes, hospitals, cafeteries, oficines, gasolineres, comerços, carrers, parcs, carreteres) que estan sotmesos al compliment de la normativa de seguretat industrial.

Interés públic

La seguretat industrial està al servei de la protecció de les persones.

És evident l'interés que té la seguretat industrial per a les administracions públiques, i en particular per a la Generalitat Valenciana, perquè persegueix la protecció de les persones i la defensa del medi ambient. Tot això, davant possibles riscos derivats de l'activitat industrial o de la utilització, funcionament i manteniment de les instal·lacions o equips regulats per normes de seguretat industrial, així com els derivats de la producció, ús, consum, emmagatzematge de productes industrials i dels seus residus.

Interés social

La seguretat industrial interessa a tota la ciutadania, que ha d'exigir-la per ser la seua receptora i beneficiària.

Tots els ciutadans són els vertaders receptors i beneficiaris de la seguretat industrial, com a dret específic i base fonamental de la societat del benestar.

Però és necessari comprendre que l'efectivitat del dret a la seguretat industrial només és possible si els titulars d'instal·lacions, tant en entorns domèstics com industrials, així com en establiments sotmesos a la normativa, compleixen amb les obligacions que es deriven.

De fet, aquests titulars haurien de ser els primers interessats a mantindre les seues instal·lacions en adequat estat de funcionament, pel dret bàsic a la seguretat que assisteix a tots els ciutadans.

En aquest context, naix el Pla d'Acció per a la Promoció de la Seguretat Industrial, que liderat per la Generalitat Valenciana, contempla accions dirigides a titulars d'instal·lacions, mitjançant una labor informativa i divulgativa, que els permeta prendre consciència de la seua responsabilitat, sense haver d'adoptar mesures coercitives.

Només des del coneixement i la sensibilització és possible garantir, en positiu, el compliment de les obligacions, fomentant la consciència sobre els avantatges i beneficis, particulars i socials.

Per això, el pla pretén fer còmplices a totes i cadascuna de les persones, perquè siguen agents actius, vigilants i demandants de seguretat industrial en els seus entorns més immediats, des de la seua llar, al seu lloc de treball, passant per locals d'oci, comerços, etc.

Interés econòmic

La seguretat industrial, precisa una  millora i manteniment constant.

La seguretat industrial no és un concepte estàtic, molt al contrari, la seguretat de les instal·lacions requereix d'un adequat manteniment al llarg del temps, que redundarà en una major vida útil d'aquestes.

Tots els sectors productius de la Comunitat Valenciana, alguns de tanta transcendència com el turisme, l'automòbil, l'agricultura, el comerç, la ceràmica, el moble, etc. estan directament afectats per la normativa de seguretat industrial.

Com a exemple, en el cas de la indústria turística on està arrelada la cultura de la seguretat industrial, és determinant una bona política en aquest sentit, ja que aquesta ofereix un valor diferencial per a turistes procedents de països amb avançats estàndard de seguretat en aquesta matèria. La promoció d'inversió en seguretat industrial afavorirà la millor imatge, el major prestigi i serà un factor determinant de competitivitat de la nostra oferta turística enfront d'altres destinacions. En conseqüència, incorporar la seguretat industrial a l'estratègia empresarial pot suposar l'ampliació i consolidació de nous mercats d'interés.

Seguretat Industrial, les nostres fortaleses

En seguretat industrial, som fortes però volem ser millors:

  • Elevat valor afegit.
  • Alta qualificació professional de tots els agents que intervenen en la cadena: instal·ladors, mantenidors, projectistes, inspectors, funcionaris, etc.
  • La Comunitat Valenciana a l'avantguarda de la seguretat industrial, com els països europeus més avançats en aquesta.

Per tot això es dissenya i duu a terme el Pla d'Acció per a la Promoció de la Seguretat Industrial