CONSULTES WEB

AIRE

Sistema per a la comunicació de les actuacions sobre instal·lacions industrials per part dels organismes de control.

Instal·lacions industrials: consulta per la persona TITULAR

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, posa a la disposició dels titulars, la consulta de totes les...

Exàmen d'instal·ladors: consulta de centres, convocatòries (lloc i hora de les proves) i notes

Consulta l'aplicació per a conéixer els centres de formació, llocs i hora de les proves de cada especialitat, i per a comprovar si ha superat o no els exàmens d'obtenció del carnet...

Instal·lacions industrials: consulta pública

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, posa a la disposició de la ciutadania, la consulta de totes...

Examen d'instal·ladors: preregistre de sol·licituds

Aquesta aplicació facilita l'emplenament de les sol·licituds d'examen i la seua entrega.

Tèrmiques: preregistre de certificats de final d'obra d'instal·lació tèrmica en edifici.

Servei que s'ofereix als instal·ladors de calefacció, aigua calenta sanitària i climatització per al prerregistre dels certificats d'instal·lacions tèrmiques en edificis.

Registre d'Establiments Industrials (ARCO)

Entre les competències de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball hi ha el manteniment d'un conjunt de...

Registre d'Empreses Instal·ladores (ARCO)

Entre les competències de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball hi ha el manteniment d'un conjunt de...

Verificació de certificats

Comprova per mitjà de serveis en línia els certificats.