Consultes públiques

Ací pots accedir a informació pública dels registres d'establiments i instal·lacions industrials, així com registres metrològics.

Visualització de contingut web

Verificació de certificats

Comprova per mitjà de serveis en línia els certificats.

 

L'empresa subministradora pot comprovar la validesa dels certificats d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió per mitjà d'aquest servei en línia