Consultes públiques

Ací pots accedir a informació pública dels registres d'establiments i instal·lacions industrials, així com registres metrològics.

Visualització de contingut web

Verificació certificats Baixa Tensió e instal·lacions tèrmiques.