Affichage de contenus web

Instal·lacions industrials: consulta per la persona TITULAR

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, posa a la disposició dels titulars, la consulta de totes les seues instal·lacions registrades en matèria d'indústria i energia, en la citada Conselleria.

Aquesta consulta haurà d'efectuar-se bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física).