Any 2023

I. AJUDES PER A PIMES INDUSTRIALS

POT SOL·LICITAR LA SEUA AJUDA A TRAVÉS DEL SEGÜENT LINK (Del 16-01-2023 al 3-03-2023, tos dos dies inclosos)

Any 2022

 1. AJUDES PER A PIMES INDUSTRIALS

Per a aportar LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA (sols empreses beneficiàries per Resolució de 27 d'octubre de 2022) fins al 15 de novembre de 2022: 

accedir a aquest LINK

Per a aportar RESTA DE DOCUMENTACIÓ (renúncies, modificacions, etc.):

accedir a  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

II. AJUDES PER A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS D'ÀMBIT MULTISECTORIAL I COMARCAL I ENTITATS GESTORES D'ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

III. AJUDES PER A  ASSOCIACIONS EMPRESARIALS INDUSTRIALS

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

IV. AJUDES PER A PROJECTES ESTRATÈGICS

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Any 2021

 1. AJUDES PER A PIMES INDUSTRIALS

 

 1. AJUDES PER A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS INDUSTRIALS

 APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

 1. AJUDES PER A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS D'ÀMBIT MULTISECTORIAL I COMARCAL I ENTITATS GESTORES D'ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

 1. AYUDAS PARA LA ACELERACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PYMES INDUSTRIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2021, por la que se resuelve la convocatoria, para el ejercicio 2021, de ayudas para la aceleración tecnológica de las pymes industriales de la Comunitat Valenciana. [PDF]

 APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ


 

Any 2020

I. AJUDES PER A PIMES INDUSTRIALS 

 • RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2019 per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2020, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.
 • Correcció de la convocatòria
 • Guia informativa per a sol·licitar les ajudes. [PDF]
 • Preguntes freqüents (FAQs). [PDF]
 •  
 • RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020 per la qual es deixa sense efectes per causes sobrevingudes la convocatòria per a l'exercici 2020. [PDF]
 • RESOLUCIÓ d´11 d´agost de 2020 per la qual es revoca la resolució de 31 de març de 2020, per la qual es va deixar sense efecte per causes sobrevingudes la convocatòria per a l´exercici 2020, s´acorda la represa de la tramitació de la convocatòria i s´amplia el termini de justificació. [PDF]
 • RESOLUCIÓ de 12 d'agost de 2020 per la qual s'inadmeten les sol·licituds que no reuneixen els requisits establits en la Resolució de 27 de desembre de 2019.  [PDF]
 • RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2020 per la qual es resol la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2020, de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials de determinats sectors, dins de la tercera fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana. [PDF]

 

II. AJUDES PER A ASSOCIACIONS INDUSTRIALS SECTORIALS

 • RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2020, per la qual s'efectua la convocatòria, per a l'exercici 2020, d'ajudes per a plans d'industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calcer, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana 2018-2023
 • Guía informativa para solicitar las ayudas. [PDF]
 • RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2020, de la directora general d´Indústria, Energia, i Mines, per la qual resol la concessió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria de 18 de febrer de 2020.[PDF]

 

III. AJUDES PER A ASSOCIACIONS INDUSTRIALS D'ÀMBIT MULTISECTORIAL I COMARCAL I PER A ENTITATS GESTORES D'ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, el programa d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores.
 • Guía informativa para solicitar las ayudas. [PDF]

Any 2019

 

I. AJUDES PER A PIMES INDUSTRIALS

 • RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2019, provisional de sol·licituds inadmeses i de sol·licituds considerades desistides en relació amb les ajudes convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials de determinats sectors.
 • RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, definitiva de sol·licituds inadmeses i de sol·licituds considerades desistides en relació amb les ajudes convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2019, per la qual es resol la concessió de les ajudes convocades per la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la directora general d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'acorda l'ampliació, per a les pimes que hagen patit danys pel temporal de pluges ocorregudes a la Comunitat Valenciana entre el 9 i el 15 de setembre de 2019, dels terminis de justificació i posada en marxa de les inversions, establits en la Resolució de 9 de juliol de 2019, per la qual es va resoldre la concessió de les ajudes de l'exercici de 2019, per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.

 

II. AJUDES PER A ASSOCIACIONS INDUSTRIALS SECTORIALS

 

 • RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes en matèria d'industrialització, destinades a associacions empresarials industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2019, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'acorda la redistribució definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativament en la convocatòria de les ajudes en matèria d'industrialització per a associacions empresarials industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatges, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana de la Comunitat Valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2019, per la qual resol la concessió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria de 27 de desembre de 2018, d'ajudes en matèria d'industrialització, destinades a associacions empresarials dels sectors del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.

 

III. AJUDES PER A ASSOCIACIONS INDUSTRIALS D'ÀMBIT MULTISECTORIAL I COMARCAL I PER A ENTITATS GESTORES D'ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

 • RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2019, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 els programes d'ajudes en matèria d'industrialització per a donar suport a accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com per entitats que gestionen àrees industrials en la Comunitat Valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, provisional de sol·licituds inadmeses i desistides en relació amb les ajudes convocades per Resolució de 28 de febrer de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2019, els programes d'ajudes en matèria d'industrialització per a donar suport a accions desenvolupades per associacions empresàries d'àmbit multisectorial i comarcal, així com per entitats que gestionen àrees industrials en la Comunitat Valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, per la qual es resol la concessió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria de 28 de febrer de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2019, els programes d'ajudes en matèria d'industrialització per a donar suport a accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com per entitats que gestionen àrees industrials en la Comunitat Valenciana.